W celu świadczenia dla Państwa usług na najwyższym poziomie, informujemy, iż witryna korzysta z plików cookies. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym.

Akceptuję Więcej informacji


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.bebestfriends.pl

 

I.INFORMACJE OGÓLNE
1.Sklep internetowy działający pod adresem www.bebestfriends.pl (dalej zwany: „Sklep Internetowy” prowadzony jest przez Pana Sylwestra Kołyska prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą:

BBF Sylwester Kołyska

ul. Górczewska 122b/8

01-460 Warszawa

REGON 142874588,

NIP 826-195-74-97

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki (dalej zwany „Sprzedający”). 

KONTAKT:

tel.: 500-764-990

e-mail: sklep@bebestfriends.pl

2.Niniejszy regulamin (dalej zwany: „Regulamin”) określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym zasady składania zamówień na produkty dostępne w ofercie Sklepu Internetowego. 

3.Klientem Sklepu Internetowego, może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub też osoba fizyczna w wieku pomiędzy 13 a 18 lat za zgodą przedstawiciela ustawowego (dalej zwana „Klientem”).

4.Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem posiadania komputera z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową: Internet Explorer w wersji co najmniej 9, Mozilla Firefox w wersji co najmniej 17 lub Google Chrome w wersji co najmniej 24, Opera w wersji co najmniej 12 i włączonymi plikami cookies oraz obsługa JavaScript.
Internet Explorer 9Firefox 17Google Chrome 24Opera 12Pliki cookies musza być włączone, tak samo jak i obsługa JavaScript


II.REJESTRACJA
1.W celu dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej i dokonanie rejestracji w Sklepie Internetowym (założenie konta Klienta) i wypełnienie formularza rejestracyjnego poprzez: 

A. podanie: 

a) imienia i nazwiska, 

b) adresu pod który ma zostać przesłane zamówienie, 

c) numeru telefonu, 

d) adresu e-mail, 

e) nick, 

f) hasła.

B. zaakceptowanie regulaminu Sklepu Internetowego,

C. wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych przez Sprzedawcę w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówień.

2.Po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie się w Sklepie Internetowym wymaga użycia danych podanych w formularzu rejestracyjnym, tj. nicka oraz hasła.

3.W celu usunięcia swojego konta w Sklepie Internetowym, należy wysłać wiadomość e-mail z prośbą o usunięcie konta na adres sklep@bebestfriends.pl lub biuro_bbf@op.pl

III.PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1.Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenia zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym (dalej zwane „Zamówienie”) oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Sprzedającego na zasadach opisanych poniżej. 

2.Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu dostępnym w Sklepie Internetowym. Wysłanie przez Sklep Internetowy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. 

3.Zamówienia można składać w Sklepie Internetowym przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. 

4.Ceny towarów podawane w Sklepie Internetowym są podawane w złotych polskich i są cenami brutto, czyli zawierającymi podatek VAT. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, które pokrywa Klient. Koszty dostawy są wskazane w trakcie wybierania towarów w Sklepie Internetowym i dodane do ceny towarów na końcu Zamówienia. Do każdego zamówienia doliczany jest koszt wysyłki, zależny od wagi wybranych towarów, w formie wybieranej przez Klienta. Dostawa odbywa się w sposób wybrany przez Klienta i określony w składanym zamówieniu.

5.W terminie do 24 godzin od momentu złożenia Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość, potwierdzenie jego przyjęcia. Potwierdzając przyjęcie Zamówienia Sprzedający podaje Klientowi numer Zamówienia i wartość Zamówienia, w tym koszty dostawy zamówionych produktów. 

6.Płatności w Sklepie Internetowym można dokonywać w następujący sposób:

a)przelew - wpłata na konto bankowe (przedpłata),

b)płatność za pobraniem. 

7.Dokonując płatności przelewem na konto bankowe (przedpłata) w tytule przelewu należy zamieścić następujące informacje: nazwisko oraz numer zamówienia 

8.W przypadku gdy, Klient wybierze sposób płatności „płatność za pobraniem” Klient otrzyma od Sprzedawcy wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie Zamówienia poprzez kliknięcie w odpowiedni link podany w wiadomości e-mail, a następnie po potwierdzeniu Zamówienia otrzyma   wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji.

9.Towary zamówione przez Klienta są wysyłane po otrzymaniu zapłaty, z zastrzeżeniem iż po wyborze przez Klienta opcji płatność za pobraniem należność za Zamówienia należy uiścić  kurierowi podczas odbioru przesyłki. 

10.W przypadku, gdy w ciągu 7 dni od daty złożenia Zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca nie jest związany Zamówieniem, a Kupujący otrzyma e-maila lub wiadomość sms z informacją o zaistniałej sytuacji i przyczynie anulowania Zamówienia.

11.Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu do momentu nadania przez Sprzedającego wysyłki z przedmiotem Zamówienia do Klienta. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości lub z części towarów składających się na Zamówienie.

12.W przypadku rezygnacji z Zamówienia (w całości i/lub w części) jeżeli zapłata została dokona z góry, zwrot ceny sprzedaży nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta. 

13.Zmian w zamówieniu można dokonać drogą mailową przesyłając informację na adres e-mail: sklep@bebestfriends.pl lub biuro_bbf@op.pl. 

14.Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania Zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 
 

IV.CZAS DOSTAWY I KOSZTY 
1.Maksymalny czas realizacji Zamówienia, tj. nadania przesyłki z przedmiotem Zamówienia  nie przekracza 48 godzin od dokonania płatności przez Klienta.

2.W przypadku Zamówienia z opcją płatności za pobraniem” termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenia zamówienia.

3.Przesyłki nadawane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, w której opłaty uzależnione są od wagi produktu. Podane ceny dotyczą wysyłek realizowanych na terenie Polski. 

4.Koszt wysyłki za pobraniem wynosi: 25 zł 

5.Czas doręczenia przesyłek zależy od wybranego rodzaju przesyłki:


Rodzaj przesyłki  Czas doręczenia
przesyłki priorytetowe max. 3 dni robocze
przesyłki ekonomiczne max. 5 dni roboczych

 

koszty wysyłki LISTY:

przesyłka/zakres wagowy  do 1 kg
list polecony ekonomiczny 10 zł
list polecony priorytetowy 12 zł

Przesyłki o wadze powyżej 1 kg nadawane są KURIEREM.

KOSZT WYSYŁKI KURIEREM 17zł.

2.Warunki przeprowadzania wyprzedaży oraz akcji promocyjnych określane są każdorazowo w regulaminach publikowanych w Sklepie Internetowym. 

V.PROMOCJE i WYPRZEDAŻE
1.W Sklepie Internetowym przeprowadzane są sezonowe wyprzedaże oraz akcje promocyjne.

3.Promocje nie łączą się ze sobą i trwają w określonym czasie, podawanym w regulaminie przy każdej akcji. Po ich upływie Towar sprzedawany jest po cenie regularnej.

4.W przypadku wyprzedaży Towarów w ograniczonej liczbie realizacja zmówień następuje według kolejności składania prawidłowych zamówień w Sklepie Internetowym. Akcje obowiązują do wyczerpania zapasów.

5.Towary oznaczone symbolem „SALE” są produktami w pierwszym gatunku, objętymi promocją ze względu na ograniczoną ilość lub sezonowość (chyba, że opis produktu mówi inaczej).

6.W przypadku gdy, zgodnie z regulaminem akcji promocyjnej do zamówień spełniających określone warunki danej akcji promocyjnej dołączane są dodatkowe produkty lub dodatkowy produkt, to w przypadku zwrotu zamówionego towaru muszą być one zwrócone w stanie nienaruszonym.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1.Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r., poz. 1225) Klient będący osobą fizyczną dokonujący zakupu towarów w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

2.Odstąpienie od umowy wymaga złożenia przez Klienta oświadczenia na piśmie. Klient może skorzystać z formularza dostępnego tutaj i dołączyć go wraz z odsyłanym towarem lub towarami.

3.Formularz odstąpienia od umowy Sprzedawca może również wysyłać drogą mailową na prośbę Klienta.

4.Zwracany towar w przypadku odstąpienia od umowy należy odesłać w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy na adres:

BBF Sylwester Kołyska

ul. Górczewska 122b/8

01-460 Warszawa

5.Zwracany towar powinien być opakowany w odpowiedni sposób, chroniący przez uszkodzeniami w trakcie transportu. Towar zwracany w związku z odstąpieniem od umowy powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, nie może nosić śladów użytkowania, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

6.W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. 

7.Zwrot zapłaty za towar i kosztów dostawy nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia Sprzedawcy odstąpienia od umowy. 

VII.WYMIANA TOWARU
1.W przypadku gdy okaże się, że Klient wybrał nieodpowiedni rozmiar/kolor towaru, towar można wymienić w terminie 7 dni od dnia otrzymania przesyłki (o ile jest on dostępny w ofercie Sklepu Internetowego) na inny rozmiar/kolor. 

2.Klient uprawniony jest do zawiadomienia Sprzedawcy o sytuacji wskazanej w ust. 1 powyżej   poprzez przesłanie e-maila na adres: sklep@bebestfriends.pl lub biuro_bbf@op.pl lub poprzez kontakt telefoniczny dzwoniąc na numer 500-764-990 . 

3.Do towaru, który Klient chce wymienić należy dołączyć wypełniony formularz wymiany dostępny tutaj i  wysłać przesyłkę wraz z formularzem na adres:

BBF Sylwester Kołyska

ul. Górczewska 122b/8

01-460 Warszawa


4.Koszty odesłania wymienianego towaru do Sprzedawcy oraz koszt powtórnej wysyłki towaru do Klienta pokrywa Klient . 

5.Formularz wymiany Sprzedawca może również wysłać drogą mailową na prośbę Klienta.

6.Wymieniany towar powinien być opakowany w odpowiedni sposób chroniący przed uszkodzeniami w trakcie transportu. Towar powinien być zwrócony w stanie kompletnym wraz z dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (paragon lub faktura). Towar nie może nosić śladów używania, musi zostać zwrócony w nienaruszonym stanie, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 

VIII. REKLAMACJE
1.Klient nabywający towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową ma prawo do złożenia reklamacji jeżeli w ciągu 2 lat od wydania towaru ujawni się niezgodność towaru z umową, o ile w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodność dostarczonych towarów z umową zawiadomi nas o stwierdzonej niezgodności. Informację o chęci reklamacji należy przesłać mailowo, listownie lub zawiadomić nas telefonicznie.

2.W terminie 14 dni od otrzymania reklamacji Klienta Sprzedawca ustosunkuje się do niej i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

3.Po zgłoszeniu reklamacji Klient powinien przesłać reklamowany towar wraz z załączonym do przesyłki wypełnionym formularzem reklamacji dostępnym tutaj.

4.Formularz reklamacji Sprzedawca może również wysyłać drogą mailową na prośbę Klienta.

5.Adres do zgłoszenia i wysyłki towaru z reklamacją:

BBF Sylwester Kołyska

ul. Górczewska 122b/8

01-460 Warszawa


IX. DANE OSOBOWE
1.Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez Klienta w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym w celu realizacji Zamówień złożonych przez Klienta.

2.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji zamówień złożonych przez Klienta.

3.Każdy Klient ma prawo wglądu oraz aktualizacji swoich danych, a także możliwość ich usunięcia z bazy danych poprzez przesłanie informacji na adres sklep@bebestfriends.pl lub biuro_bbf@op.pl

4. Klient może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. 


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag Klient może przesłać pytanie , uwagę za pośrednictwem poczty e-mail na adres e-mail: sklep@bebestfriends.pl lub przekazać je telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu 500-764-990.

2.Nazwy producentów i marek towarów należą do ich właścicieli, a prezentowanie ich na stronie Sklepu Internetowego służy wyłącznie celom informacyjnym.

3.Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści oraz zdjęć produktów znajdujących się na stronie Sklepu Internetowego, które są chronione prawami autorskimi.

4.Zabronione jest wykorzystywanie do celów handlowych i prezentacji na innych stronach internetowych treści oraz zdjęć znajdujących się na stronie Sklepu internetowego bez pisemnej zgody Sprzedającego.

5.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 9 , poz.93 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U z 2012 r. poz. 1225), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176). 

6.Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 10.04.2013 roku.

7.Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia funkcjonowania Sklepu Internetowego. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie   nie krótszym   niż 7 dni od daty udostępnienia Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz od daty poinformowania Klientów o zmianie. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji Regulaminu. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia Klienta o braku akceptacji Regulaminu usunie konto Klienta założone w Sklepie Internetowym. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.